สร้าง USB boot เพื่อติดตั้ง Centos 8 ด้วย โปรแกรม Rufus บน Windows 10

หลายท่านที่เคยอ่านบทความเก่าเกี่ยวกับการติดตั้ง Centos 8 บน Hyper-V โดยการใช้ ISO อย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติม แต่เมื่อเราต้องการติดตั้ง Centos 8 บนเครื่อง Server จริงๆ (Physical Server) ต้องการขั้นตอนเพิ่มเติมคือการทำ USB Bootable เพื่อให้เครื่อง Server ทำการโหลดโปรแกรมสำหรับการติดตั้ง Centos 8 บนเครื่อง Server ในการทำ USB Bootable Drive ก็ไม่ได้มีความยากหรือขั้นตอนที่ซับซ้อน แต่สิ่งที่ต้องมีคือ

 1. USB Drive ขนาด 32GB ใช้พื้นที่ประมาณ 20GB
 2. Centos 8 เป็น iso ไฟล์ ดาวน์โหลดที่นี่
 3. โปรแกรม Rufus ดาวน์โหลดที่นี่ ใช้ได้ทั้งแบบ ปกติ หรือ portable
 4. เครื่องคอมพิวเตอร์ Windows 10

ขั้นตอนการทำ USB Bootable เพื่อติดตั้ง Centos 8 บนเครื่อง Server

 1. เสียบ USB Drive เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์
 2. เปิดโปรแกรม Rufus จะพบกับการขอ Permission จาก Windows ให้ตอบ Yes จากนั้นจะพบกับหน้าโปรแกรม Rufus

  ภาพไอคอนโปรแกรม Rufus


  ภาพหน้าแรกของโปรแกรม Rufus
 3. ใส่ข้อมูลที่จำเป็นคือ
  – Device : เลือก USB Drive ที่ต้องการให้เป็น Bootable Drive
  – Boot selection : เลือก Centos 8 ที่เป็น iso ไฟล์
  – Partition scheme : เลือกเป็น MBR
  – Target system : เลือกเป็น BIOS or UEFI
  ที่เหลือให้ปล่อยตาม Default

 4. เมื่อ Status เป็นคำว่า Ready ให้กดปุ่ม START โปรแกรมจะถามเพื่อต้องการดาวน์ไฟล์สำหรับใช้ในการทำ USB Boot ต้องตอบ YES เท่านั้น

 5. หลังจากนั้นจะมีคำถามว่าต้องการให้ Rufus เขียน image เป็นแบบใด ให้เลือกเป็น Write in DD Image mode เนื่องจาก Server เก่าๆสามารถใช้งานได้ด้วย

 6. จากนั้นจะพบกับการแจ้งเตือนอีกครั้งว่าจะทำการเขียนข้อมูลและลบข้อเก่าบน USB ให้ยืนยัน OK เพื่อเขียนไฟล์ลงบน USB

  จากนี้ให้รอจนกว่าจะทำการเขียน USB เสร็จ

 7. เมื่อเขียน USB เสร็จเรียบร้อยสามารถนำ USB นี้ไปใช้ Boot เพื่อติดตั้ง Centos 8 บนเครื่อง Server ต่อไป

สรุป

สำหรับการติดตั้ง Centos 8 บนเครื่อง Server จริง นั้น แตกต่างจากการติดตั้งลงบน Hyper-V คือมีขั้นตอนของการเตรียม Boot Device ซึ่งมีทั้ง DVD Boot หรือ USB Boot ในการเลือกว่าจะเป็น DVD หรือ USB ก็ขึ้นอยู่กับ Bios ของเครื่อง Server นั้นๆว่ารองรับการ Boot แบบใด โดยมาตรฐานแล้วจะเป็น DVD แต่ในบทความนี้เลือกเป็น USB เพราะเครื่อง Server ของผู้เขียนรองรับการ Boot แบบ USB

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*