Power Box – แนวทางสำหรับผู้ที่สนใจจะประกอบ กล่องพลังงานสำรองขึ้นมาใช้เอง

November 29, 2020 pon 0

ผมกำลังศึกษาบทความเรื่องการทำพลังงานสำรองหรือ Power Box เพื่อนำไปใช้งาน Camping นอกสถานที่ แล้วได้ไปเจอ YouTube Video Clip ชุดนี้ โดยทางผู้จัดทำได้อธิบายไว้ให้เข้าใจง่าย และสำหรับผมที่ไม่มีความรู้เรื่อง Electronic ก็ยังสามารถทำความเข้าใจได้ ตอน 1/4 การเลือกแบตสำหรับทำ Power Box ตอน 2/4 วงจรและหน้าที่ของอุปกรณ์ ตอน 3/4 […]