ทำ Application แสดงข้อความ Hello World ด้วย Android Studio

April 7, 2022 Aod Author 0

ก่อนเริ่มต้นทำ Application จะต้องดำเนินการติดตั้ง Android Studio ให้เรียบร้อยสามารถอ่านขั้นการติดตั้ง Android Studio ได้ ที่นี่ หลังจากตืดตั้ง Android Studio เรียบร้อบแล้วจะต้องตรวจสอบคำสั่ง adb ก่อนว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถใช้งานได้ให้อ่านขั้นตอนการติดตั้ง โปรแกรม adb ที่นี่ Hello World Application เป็นโปรแกรมที่ง่าย เหมาะกับการเริ่มต้นเขียนโปรแกรม […]

เชื่อมต่อ adb กับ อุปกรณ์ Android

April 5, 2022 Aod Author 0

Android Debug Bridge เป็น ชุดคำสั่งอเนกประสงค์ และเป็น Command-Line เพื่อใช้สั่งงานอุปกรณ์ Android (Android Device) adb ส่งคำสั่งให้กับอุปกรณ์ Android ได้หลากหลายคำสั่ง เช่น การติดตั้งโปรแกรม, การตรวจสอบการทำงานของโปรแกรม (Debugging) เป็นต้น และ สามารถเข้าถึง Unix Shell เพื่อรันคำสั่งบนตัวอุปกรณ์ได้ […]