Eclipse | Writing console in Thai language

ในชีวิตของ Java Developer สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือ IDE (Integrate Development Environment) เมื่อพูดถึง Eclipse จึงเป็น IDE ที่นิยมใช้ในการเขียน ภาษา Java ที่ Java developer ทุกคนต้องรู้จัก

มาพูดถึงส่วน Console กันบ้าง ซึ่งมันก็คือส่วนที่แสดงผลข้อความต่างๆที่มาจาก System.out ของ Java Program ในขณะ Run time นั้นเอง ไม่ว่าจะเป็น Message, Logging ต่างๆ จะถูกเขียนใน Console นี้

ภาษาที่เขียนใน Console ถ้าเป็นภาษา ไม่มีปัญหาใดๆ ในการแสดงผลอย่างแน่นอน แต่ถ้าเป็นภาษาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ เช่นภาษาไทย อาจจะแสดงผลเป็น ภาษาที่อ่านไม่รู้เรื่องเช่น

???????????????

หรือ

หมายเลขบั�ชีซ้ำ

วิธีการแก้ไข้ให้ Eclipse นั้นไม่ได้มีขั้นตอนที่ยุ่งยากหรือซับซ้อนแต่อย่างใดโดยให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

  1. เปิด Eclipse แล้วไปที่เมนู Window -> Preferences

  2. จากนั้นจะมีหน้าต่างการตั้งค่าต่างๆของ Eclipse ถูกเปิดขึ้นมา ให้ไปที่ General -> Workspaces จากนั้นจะพบกับ Text file encoding ให้เลือก Other : UTF-8 แล้วกดปุ่ม Apply รอสักครู่ให้ Eclipse ทำงาน

  3. หลังจาก Eclipse ทำการเปลี่ยนแปลง Text file encoding เรียบร้อยแล้ว ก็สามารถแสดงผลลัพธ์ภาษาไทยบน Console ได้

ในการทำงานของ Developer ส่วนใหญ่จะสั่งเกตุ logging ต่างๆผ่านทาง Console จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องตั้งค่าให้สามารถแสดงผลได้ตรงตาม ภาษา ของ application นั้นใช้งาน

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*