GO + VSCode| เตรียม VS Code สำหรับเขียน Golang

December 16, 2020 Aod Author 0

Golang เป็นภาษาคอมพิวเตอร์อีกภาษาหนึ่งที่กำลังมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย ด้วยความเป็น Open Source ทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมาก และยังเป็นภาษาที่ได้รับการสนับสนุนจาก Google จึงทำให้มีความน่าเชื่อถือสูง VS Code เป็น IDE ที่สามารถนำมาเขียนโปรแกรมได้หลายภาษา ภาษา Go ก็สามารถเขียนด้วย VS Code และที่สำคัญ VS Code เป็น Open Source […]

Node JS + VS Code | ติดตั้ง ด้วย Zip Packaged

November 2, 2020 Aod Author 0

ในการเขียนโปรแกรม Java script สมัยใหม่จำเป็นต้องติดตั้ง Node JS เป็น Java script run time และ IDE ยอดนิยมอย่าง VS Code ก็ต้องมาเป็นของคู่กัน บางครั้งในเครื่อง Development มีหลากหลายภาษา หลาย IDE หลาย Version จึงจำเป็นต้องหาวิธีว่าจะแยกโปรแกรมเดียวกันหลาย […]