Power Box – แนวทางสำหรับผู้ที่สนใจจะประกอบ กล่องพลังงานสำรองขึ้นมาใช้เอง

ผมกำลังศึกษาบทความเรื่องการทำพลังงานสำรองหรือ Power Box เพื่อนำไปใช้งาน Camping นอกสถานที่ แล้วได้ไปเจอ YouTube Video Clip ชุดนี้ โดยทางผู้จัดทำได้อธิบายไว้ให้เข้าใจง่าย และสำหรับผมที่ไม่มีความรู้เรื่อง Electronic ก็ยังสามารถทำความเข้าใจได้

ตอน 1/4 การเลือกแบตสำหรับทำ Power Box

ตอน 2/4 วงจรและหน้าที่ของอุปกรณ์

ตอน 3/4 การอ่านค่าความจุแบตและการออกแบบวงจร

ตอน 4/4 ประกอบ Power Box LifePO4 12v60Ah

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*