ติดตั้ง Android Studio แบบ Zip ไม่มี .exe installer

Android Studio คือ Integrated Development Environment (IDE) สำหรับพัฒนา Android Application.

ดาวน์โหลด Android Studio

ดาวน์โหลด Android Studio คลิกที่นี่

คลิกปุ่ม Download options

หน้าดาวน์โหลด

เลือกดาวน์โหลด zip (No .exe installer)

ดาวน์โหลด zip

ทำเครื่องหมาย “ถูก” ยอมรับข้อตกลงการใช้งาน จากนั้นกดปุ่ม Download…

ยอมรับข้อตกลง

รอดาวน์โหลดให้เสร็จสิ้น

ความคืบหน้าดาวน์โหลด

โดยปกติ File Download เก็บอยู่ที่ Folder Download

ดาวน์โหลดสำเร็จ

ติดตั้ง Android Studio

ย้าย android-studio-2021.1.1.22-windows.zip ออกจาก Download Folder ไปยังที่ Folder ที่ต้องการ เช่น D:\android-studio

ย้าย File ไปที่ D:\android-studio

Extract Zip File

extracting zip file

Extract เรียบร้อยมี Folder android-studio

Extract File Complete

ไปที่ D:\android-studio\android-studio\bin

D:\android-studio\android-studio\bin

ดับเบิ้ลคลิกที่ studio64

ดับเบิ้ลคลิก studio64

หน้า Start up Android Studio

Start up Android Studio

พบหน้า Missing SDK ต้อง Download Android SDK

Missing SDK

Setting Up Android SDK

ไปที่ folder bin ของ Android Studio ในตัวอย่างคือ D:\android-studio\android-studio\bin จากนั้นดับเบิ้ลคลิกที่ File studio64.exe

studio64

พบหน้า Start-up

Start up page

ในตอนนี้จะพบหน้า Missing SDK

Missing SDK

คลิกปุ่ม Next

SDK Component Setup

แก้ไข Android SDK Location เป็นไปที่ Folder ที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น
D:\android-studio\Android\Sdk

เปลี่ยน Sdk โฟลเดอร์

จากนั้นกดปุ่ม Next

ตรวจสอบความถูกต้องของ SDK

ตรวจสอบข้อมูลต่างๆของ SDK แล้วกดปุ่ม Next

อ่านและคลิก Accept เพื่อยอมรับเงื่อนไข android-sdk-license

android sdk license

จากนั้นอ่านและคลิกที่ Accept เพื่อยอมรับเงื่อนไข android-sdk-preview-license

android sdk preview license

จากนั้นกดปุ่ม Finish และรอให้ Download และ ติดตั้งให้เรียบร้อย

Android SDK downloading

คลิกปุ่ม Show Details เพื่อดูรายละเอียดดาวน์โหลด

SDK Download

รอให้ดาวน์โหลดเสร็จสิ้นแล้วกดปุ่ม Finish

ดาวน์โหลดเรียบร้อย

หลังจากนั้นเข้าสู่หน้าสร้างโปรเจ็กเพื่อพัฒนา Android Application

New Project Screen

เสร็จสิ้นตอนการติดตั้ง Android Studio ด้วย zip file.

แหล่งข้อมูล

Android Developers

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*