GO Weekly : Why developer choose GO

January 31, 2021 Aod Author 0

ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์มีมากมายหลายภาษา แต่ทำไมนักพัฒนาจึงมาหันมาสนใจภาษา GO ในบทความนี้จะพาท่านผู้อ่านพบกับเหตุผลว่าทำไมจึงต้องเขียนภาษา GO ภาษา GO เร็ว อาจจะมีคำถามขึ้นในใจของผู้อ่านว่า เร็ว คืออะไร ตอนนี้จะต้องอธิบายง่ายๆว่า ภาษา GO เมื่อทำการ Compile และจะได้เป็น Binary ซึ่งมันคือ Machine Code ที่ทำงานตรงกับ Hardware ไม่ต้องผ่าน Library […]

GO + VSCode| เตรียม VS Code สำหรับเขียน Golang

December 16, 2020 Aod Author 0

Golang เป็นภาษาคอมพิวเตอร์อีกภาษาหนึ่งที่กำลังมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย ด้วยความเป็น Open Source ทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมาก และยังเป็นภาษาที่ได้รับการสนับสนุนจาก Google จึงทำให้มีความน่าเชื่อถือสูง VS Code เป็น IDE ที่สามารถนำมาเขียนโปรแกรมได้หลายภาษา ภาษา Go ก็สามารถเขียนด้วย VS Code และที่สำคัญ VS Code เป็น Open Source […]